Ά-λογον – της Άννας Αφεντουλίδου

Δέχτηκα το χαλινάρι
για ν’ απολαύσω τον ιππέα
για να καλπάσω εγώ μαζί του

ξεγελώντας
ότι αυτός έχει το πρόσταγμα.

Μέχρι στιγμής
καλά τα πήγα.

Αλλά όσο ανόητο να είσαι αφέντης
Τόσο πληκτικό να είσαι δούλος.

(Ιστορίες εικονικής ισορροπίας, Γαβριηλίδης 2013)