Αρχαίο δράμα – του Ντίνου Σιώτη

Σε περιβάλλον που μοιάζει περίπλοκο μια επέτειος
ζητά δικαίωση, δυο αιώνες μετά γινόμαστε μάρτυρες
ενός Μάρτη που δεν σηκώνει λάβαρα ανεξαρτησίας

αλλά σημαίες μοναδικής ευκαιρίας να ξεγελάσουμε
την Ιστορία, τα παθήματα να θυμηθούμε από όπου
διδάγματα θα έπρεπε να αντλούμε, ασπαζόμαστε

τελετές όπου τα αρχαία κείμενα αντί να γίνονται
αιτία έμπνευσης κι ενδοσκόπησης γίνονται αφορμή
διχασμού και πυρκαγιάς της ομοψυχίας, έτσι ένα

έθνος διαμορφώνεται όπου οι ελάχιστοι τρώνε και
πίνουν μεγαλοπρεπώς τα ηθικά διλήμματα ενώ η
νεότερη Ελλάδα ανοίγεται ξανά σε αρχαίο δράμα

Τήνος, 1 Μαρτίου 2021