Αφορισμοί Ιπποκράτους – του Θεοδόση Διακογιάννη

Βραχύς ο χρόνος
κι η ζωή μικρή
κι η τέχνη μας ατύλιχτο κουβάρι
την ευκαιρία, μια στιγμή θα πάρει,
κι είν η διάγνωση μας δύσκολη πολύ.

Συνεργασία θέλει ο γιατρός
ο άρρωστος να βοηθήσει πρέπει
το περιβάλλον ναν’ ευνοϊκό
κι οφείλει ο θεράπων να κατέχει,
τον τόπον και την εποχή
την ηλικία, της ασθένειας τα είδη,
η δίαιτα να εφαρμόζεται λιτή
και με φειδώ τα φάρμακα να δίνει.

Αν τα νοσήματα μ’ αυτά δε θεραπεύσεις
τότε υπάρχει ο σίδηρος
Κι όσα δε θεραπεύσει το νυστέρι
τα θεραπεύει ο καυτηριασμός
κι όσα δε θεραπεύει κι η φωτιά
Ε.. τότε “ταύτα χρη ανίατα νομίζειν”.

Εγράφη εν τη νήσω Κω
Υπότινος Κωίου Ασκληπιάδου.


photo credit: Theo Crazzolara Christmas Star Macro via photopin (license)