Γεωπολιτική – του Θανάση Χατζόπουλου

Στεριὲς καὶ θάλασσες
Κομμένες καὶ ραμμένες
Στὴ στάθμη τοῦ πλούτου
Ὑπέργειου καὶ ὑπόγειου

Σὲ σφαῖρες ἐπιρροῆς
Μὲ σημαῖες ἐπὶ χάρτου
Σὰν σὲ καιρὸ πολέμου
Ἀκήρυχτου ἐπισήμως

Θρησκεῖες, ἰδέες, φαντάσματα
Δίνουν μιὰν αὔρα μεταφυσικῆς
Ἐνῶ ἀλφαδιάζουν τοὺς νεκροὺς
Σὲ τάφους ὁμαδικοὺς καὶ
Σὲ ἐπισκέψιμα νεκροταφεῖα περιωπῆς