Εννέα χαϊκού – του Γιάννη Δ. Στεφανάκι

Ελευθερία
διαρκής και άσβεστη
ήταν ο στόχος

Επολέμησαν
στου Μαρτιού τις μυρωδιές
με τις σφεντόνες

Αγκαλιά όπλα·
και στην καρδιά τραγούδια
της ανάστασης

Της ανοίξεως
τα χρώματα ντύθηκαν·
το μπλε γαλάζιο

Πόρπες σπαθιά
γιαταγάνια και αίμα·
χορός στην κόψη

Απρίλιος· φως·
η γής αναγεννάται
από λήθαργο

Κόκκινο αίμα
μου· λουλούδι ζηλευτό
ελευθερίας

το φως παλεύει
το σκοτάδι παλεύει·
εναγωνίως

Ορμή άνοιξης
το σύμπαν συγκρούεται
χειμών παρήλθε