Μελισσουργός – του Ηλία Κεφάλα

Τρέχει με τυφλὴ βιασύνη
Στὰ χυμώδη βλαστάρια τῶν δέντρων
Πετάει ἀπὸ φύλλο σὲ φύλλο
Καὶ διαλαλεῖ τὸν ἐρχομό του
Μὲ μιὰ τέλεια ὀκτάβα

Θρυμματίζει ἐπίμονα
Τὴν κακή μας διάθεση
Ἐνῶ ‒στιγμὴ τὴ στιγμὴ‒ ρωτάει:
«Μήπως ἀγαπᾶτε;
Μήπως σᾶς λείπει τὸ φιλί;
Μήπως σᾶς κακοκάρδισε ἡ κατάσταση;»

Στιγμὴ τὴ στιγμὴ φωνάζει:
«Εἶμαι ὁ ὑπηρέτης τῶν δέντρων»
«Ὁ ἀγγελιαφόρος τῆς ἄνοιξης
Ὁ ἑρμηνευτὴς τῶν ὀνείρων σας
Θὰ μοῦ μιλήσει κανείς;»

Κι ἐμεῖς μαγεμένοι σιωποῦμε


photo credit: Ivan Radic Close-up of a bee smoker with bees flying around via photopin (license)