Οργάνωση: Διοικητικό Συμβούλιο

Το 2ο Διοικητικό Συμβούλιο του Κύκλου Ποιητών συγκροτείται ως εξής:

Ντίνος Σιώτης, Πρόεδρος

Χάρης Μελιτάς, Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Αγγελής, Γραμματέας

Έλσα Κορνέτη, Ταμίας

Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης, Υπεύθυνος Εκδόσεων και Εκδηλώσεων

Alkman Sapfo

Ο Κύκλος Ποιητών πραγματοποίησε την πρώτη του Γενική Συνέλευση στις 15 Σεπτεμβρίου 2012.

Το ΔΣ συγκροτήθηκε ως εξής:

Ντίνος Σιώτης, πρόεδρος,

Αναστάσης Βιστωνίτης, αντιπρόεδρος,

Δημήτρης Αγγελής, γενικός γραμματέας,

Γιώργος Μπλάνας, ταμίας και

Γιώργος Χουλιάρας, έφορος εκδηλώσεων και εκδόσεων.