Πόλη φάντασμα – του Γρηγόρη Σακαλή

Στους δρόμους
μιας χαμένης πόλης
περιπλανήθηκα
μιας πόλης δίχως όνομα
οι άνθρωποι όλοι
ίδιοι κι απαράλλαχτοι
δεν μιλούσαν καθόλου
για τα ουσιώδη
είχαν ένα Η στο στήθος
έπαιρναν εντολές
από τις μαύρες οθόνες
που ήταν παντού
ήταν πειθήνιοι
δεν χωρούσε αντίρρηση
στα θέσφατα των ιερέων
μια πόλη φαντασμάτων
μια πόλη όπως όλες
καμία διέξοδος
για ένα ελεύθερο μυαλό
παρά μόνο το βουνό
και η άγρια φύση.