Στην Ζέφη Δαράκη το βραβείο Βarbara Fields-Siotis του Κύκλου Ποιητών

Στη σπουδαία ποιήτρια Ζέφη Δαράκη για το σύνολο του έργου της απονεμήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, κατά την τελετή έναρξης του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ ποίησης της Αθήνας, το νεοθεσπιζόμενο βραβείο του Κύκλου Ποιητών στη μνήμη της Βarbara Fields-Siotis.

Η B. Fields υπήρξε αφοσιωμένη στη στήριξη και διάδοση της σύγχρονης ελληνικής ποίησης έξω από τα σύνορά της και το βραβείο αυτό θα απονέμεται στο εξής εναλλάξ σε έναν Έλληνα και έναν ξένο ποιητή στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ που διοργανώνει ο Κύκλος Ποιητών κάθε χρόνο.

Το βραβείο συνοδεύτηκε από χρηματικό έπαθλο ύψους 2.000 ευρώ και από έναν πίνακα του ζωγράφου Κώστα Σιαφάκα.

Ο πίνακας του Κώστα Σιαφάκα