Το τέλος των κλουβιών – της Έλσας Κορνέτη

πάνω σ’ ένα δέντρο
να κρυφτεί
εκεί ψηλά
να τρυπώσει
μέσα σε μια φυλλωσιά
τόσο πυκνή
ώστε κανείς
να μη τον βλέπει
να τους κάνει
ν’ αναρωτιούνται
να ψάχνουν να τον βρουν
να τον αναγνωρίσουν
όπως μακάριος
θα υμνεί
το τέλος των κλουβιών
μ’ ένα κελάηδισμα
που θα ακούγεται
τέλειο σαν λάθος
απλό σαν
ευτυχία