Οργάνωση: Διοικητικό Συμβούλιο

Το 2ο Διοικητικό Συμβούλιο του Κύκλου Ποιητών συγκροτείται ως εξής:

Ντίνος Σιώτης, Πρόεδρος

Ήλιας Γκρής, Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Αγγελής, Γενικός Γραμματέας

Έλσα Κορνέτη, Ταμίας

Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης, Υπεύθυνος Εκδηλώσεων και Δημοσίων Σχέσεων

Alkman Sapfo