Αντώνης Ζέρβας

1 post

Ο Γόης – του Αντώνη Ζέρβα

Λευκόστολος, ψηλός, ξανθὸς μὲ γεννειάδα, βρωμοῦσε κι ἔζεχνε χειμώνα καλοκαίρι στὰ σκουπίδια. Τὸν λέγαν Γόη, βιομηχάνου λέγαν μοῦλος, ὄχι ἁπλῶς γιατὶ ξεχώριζε μέσα στὴ βρώμα, ἀλλὰ γιατί μαγνήτιζε μὲ τὴν ξανθή του βρώμα — τότε,  δὲν εἶχε ἄστεγους ἀκόμα. Ζοῦσε μὲς στὰ σκουπίδια κι ἔτρωγε σκουπίδια.   Φαινόταν σὰν ἕνας […]