Λουάν Τζούλις

1 post

Δύο ποιήματα – του Λουάν Τζούλις

Κακός κουρέας… Να χτενίζω την ομορφιά με το ρήμα μου θέλω και το υποκείμενο να το έχω στη μέση του εαυτού μου… Τι να ζητώ παραπάνω σ’ αυτό το απόγευμα ζωής που έμεινε; Οι ώρες, μασούν το χρόνο που φεύγει και τα σημερινά παπούτσια, δεν φτάνουν τα βήματα που τρέχουν. […]