Ένα ποίημα του Γιώργου Μπλάνα

ΣΥΛΛΟΓΗ → ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ → ΑΛΜΠΟΥΜ

Αυτό το μικρό, που κυνηγάει
πίσω απ’ τον φράκτη,
ένα σαστισμένο κοτόπουλο,
για να παίξουν,
δεν ξέρει ακόμα πως είναι
ένα σαστισμένο κοτόπουλο
πίσω απ’ τον φράκτη.
Θα το μάθει στα δόντια του λύκου


photo credit: Powerhouse Museum Collection Small boy holding a hen via photopin (license)